طراحی سایت

ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيک
این ایستگاهها معمولا کاملترین مجموعه تجهیزات هواشناسی را دارا بوده و به صورت شبانه روزی و هر ساعت نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال گزارشات هواشناسی اقدام می نمایند. در این ایستگاهها دما، رطوبت، فشار هوا، میزان دید افقی، سمت و سرعت وزش باد، پدیده های مهم ، میزان ابرناکی و نوع ابرها و میزان بارندگی ها و مدت تابش آفتاب ،شدت تابش آسمان ، خورشید و بازتابش سطح زمین اندازه گیری می شود ، همچنین دمای اعماق زمین از ۵ سانتی متری تا عمق ۱ متری سطح زمین اندازه گیری و ثبت می شود. میزان تبخیر ۲۴ ساعته نیز در این ایستگاهها اندازه گیری می شود.

ايستگاههاي سينوپتيک: ۱-اصلي ۲- فرودگاهي ۳- دریایی ۴- کشاورزی ۵- تکمیلی

ایستگاههای هواشناسی خودکار

ایستگاههای اقلیم شناسی

ایستگاههای بارانسنجی

 در این ایستگاهها فقط میزان بارندگی در یک منطقه ثبت می شود که از نظر تعداد و پراکندگی  بزرگترین مجموعه در هواشناسی هستند. در بارانسنجی ها یک متصدی به صورت روزانه میزان بارندگی را اندازه گیری کرده و در پایان هرماه به مرکز جمع آوری اطلاعات ارسال می کند. در استان سیستان و بلوچستان تعداد ۱۲۵ ایستگاه بارانسجی فعال وجود دارد

طراحی سایت توسط فراکارانت

Help-Desk