طراحی سایت

گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی، عهده دار مطالعه، بررسی، تحلیل، تحقیق وسرپرستی در خصوص کاربردی نمودن داده ها و یافته های جوی و اقلیمی به منظور بهره گیری در حوزه های مختلف شهرسازی، کشاورزی، راه و ساختمان، سدسازی، منابع انرژی و غیره می باشند

 

شرح وظایف:

طراحی سایت توسط فراکارانت

Help-Desk