طراحی سایت

كاشت نهال به وسيله نيروهاي تازه استخدام هواشناسي سيستان و بلوچستان در بدو شروع  به كار

کاشت نهال

رئيس اداره توسعه مديريت و منابع هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: نيروهاي جديد هواشناسي سيستان و بلوچستان كه پس از قبولي در آزمون هاي شغلي در اين اداره كل استخدام شدند، فعاليت كاري خود را با كاشت نهال آغاز كردند.

محسن نوري در گفت وگو با روابط عمومي هواشناسي سيستان و بلوچستان اظهار كرد: در هفتمين آزمون استخدام سراسري دستگاه هاي اجرايي كشور از ۸ سهميه استخدام، هفت نفر پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه هاي شغلي در ادارات هواشناسي استان پذيرفته شدند.

وي افزود: تا پيش از ورود نيروهاي جديد حدود ۶۰ درصد از پست هاي سازماني هواشناسي در استان خالي بود و اين اداره كل با كمبود شديد نيروي انساني مواجه بود.

رئيس اداره توسعه و مديريت هواشناسي سيستان و بلوچستان ادامه داد: در هشتمين آزمون هماهنگ استخدامي كشور نيز براي هواشناسي استان بيش از  ۱۰ سهميه در شهرهاي مختلف استان در نظر گرفته شده كه مصاحبه هاي تخصصي پذيرفته شدگان انجام شده و در آينده نزديك نتايج آن از سوي سازمان سنجش اعلام مي شود.

نوري خاطرنشان كرد: انتظار مي رود با اضافه شدن نيروهاي جديد شرايط نيروي انساني بهبود يابد.

وي تصريح كرد: با ورود اين نيرو ها، اداره كل هواشناسي استان از حالت بحران نيروي انساني خارج مي شود اما همچنان با كمبود نيروي انساني مواجه است، چراكه در برخي ادارات و واحدهاي زيرمجموعه فعاليت هاي كاري با ۲۰ تا ۳۰ درصد از پست هاي سازماني در حال انجام است.

188 بازدید

اخبار sbmet-panel 11th می, 2021

طراحی سایت توسط فراکارانت

Help-Desk