صفحه اصلی درباره ما تماس با ما نقشه سایت

17:21 سه شنبه 6 فروردين ماه 1398

( The Sun, the Earth and the Weather) شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید ، زمین و هوا

تحقیقات کاربردی مقالات علمی

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله

محل ارائه

سال پذیرش

اسامی نویسندگان

1

بررسی عوامل و اثرات بحران  کم آبی (خشکسالی)

پوستر

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب- زابل

1380

محمدرضا سالاری فنودی ، مهرنوش خانی،فرشته نیکزاد

2

بررسی اجمالی راهکارهای مقابله با کم آبی (خشکسالی)

پوستر

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب- زابل

1380

محمدرضا سالاری فنودی ، مهرنوش خانی،فرشته نیکزاد

3

سد های لاستیکی، تکنولوژی نوین مهار آب

سخنرانی

سومین همایش دانشجویان رشته آبیاری و زهکشی- ساری

1382

جابر سلطانی،محمدرضا سالاری فنودی

4

دیدگاه جامعه و دانشگاه به ( رشته مهندسی آبیاری و زهکشی)

سخنرانی

سومین همایش دانشجویان رشته آبیاری و زهکشی- ساری

1382

محمدرضا سالاری فنودی ، حجت عباسی

5

خشکسالی و مدیریت بحران؛ مفاهیم، چالش ها و راهکارهای مدیریتی آن در ایران

پوستر

همایش خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

1386

پیمان محمودی ؛ پرویز خسروی

6

خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان

پوستر

همایش ملی مدیریت جامع منابع آب- دانشگاه سیستان و بلوچستان

1386

پیمان محمودی ؛ قباد منصوری ؛ پرویز خسروی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

7

تجزیه و تحلیل خشکسالی های شهرستان ایرانشهر با استفاده از شاخص نمره استاندارد

پوستر

همایش خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

1386

پیمان محمودی و عبدالرئوف شاهوزئی

8

طوفان حاره ای گونو

چاپ در مجموعه مقالات

همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي- اردبیل

1387

محمدرضا سالاری فنودی ،مهدی سالاری فنودی

9

مدیریت خشکسالی مبتنی بر مدیریت ریسک برای استان سیستان و بلوچستان

چاپ در مجموعه مقالات

همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي- اردبیل

1387

پرویز خسروی ؛ عبدالرئوف شاهوزئی؛ عباس رهدار ؛ پیمان محمودی

10

ارزیابی شاخصایی یخبندان و راهکارهای عملی مقابله با اثرات آن (مطالعه موردی ایستگاه بیرجند)

پوستر

همايش ملي کاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي- اردبیل

1387

مهدی سالاری فنودی ،محمدرضا نحاسی

11

بررسی کاربـردهای شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فـازی در سیستمهای پیش بینی هیدرولوژیکی عملیاتی

علمی ترویجی

مجله علمی و فنی نیوار

1387

پرویز خسروی ؛ عباس رهدار

12

مطالعه امکان سنجی استحصال آب از رطوبت هوا در جنوب استان سیستان و بلوچستان

علمی پژوهشی

مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک

1389

پیمان محمودی، چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

13

مطالعه توالی روزهای یخبندان در ایران زمین

علمی پژوهشی

مجله پژوهش هاي جغرافياي طبيعي دانشگاه تهران

1389

بهلول علیجانی ، پیمان محمودی ، اله بخش ریگی چاهی و پرویز خسروی

14

بررسي تغييرات كمينه ها و بيشينه هاي سالانه دما در ايران

علمی پژوهشی

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي دانشگاه اصفهان

1390

علیجانی، بهلول ، پیمان محمودی ، محمد سليقه و اله بخش ریگی چاهی

15

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کاهش فساد اداری در ایران

چاپ در مجموعه مقالات

همايش ارتقاي سلامت نظام اداري سيستان و بلوچستان

1390

پرویز خسروی

16

بررسی نقش خلیج فارس در تقویت سامانه های بارشی فصل سرد در استان سیستان و بلوچستان

سخنرانی

همایش منطقه ای خلیج فارس – دانشگاه هرمزگان

1390

محسن بستانی ، پرویز خسروی

17

بررسی نقش مونسون جنوب غربی هند بر کشاورزی منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان

پوستر

نخستین كنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی - دانشگاه تهران

1390

غلامعلی کمالی، امیرحسین مشکواتی، محمدرضا سالاری فنودی، مهدی سالاری فنودی

18

Climatic Phenomena and Traffic Safety in Mountain Roads of Iran (case study: Sanandaj-Hamedan)

سخنرانی

The First International Conference of sustainable Transportation and Traffic Management

2010

Peyman mahmoudi;            Dostmohammad Kalim and Khaled Ghaderi Zeh

19

تيمار هورمون IBA و اسيد سولفوريك بر افزايش ريشه زايي قلمه هاي تك گره گياه انار در 2 رقم ملس ترش و شيرين ساوه

پوستر

اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي-دانشگاه زنجان

1390

سلیم حیدری ، محسن حیدری

20

بررسي و تبيين كاربرد تكنيكهاي داده كاوي در هواشناسي و مطالعات اقليمي

سخنرانی

ششمين كنفرانس داده كاوي ايران – دانشگاه صنعتي اميركبير

1391

پرویز خسروی؛ محمود خسروی؛ محسن بستانی؛ محسن حیدری

21

Investigation of Iran vulnerability trend to desertification with approach of climate change

سخنرانی

International Conference on Environmental Science and Development – ICESD

2011

Peyman mahmoudi;        Dostmohammad Kalim and Mohammad Reza Amirmoradi

22

بررسی سناریوهای تغییرات اقلیمی آینده در جهان اسلام و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت سازگاری و مقابله با اثرات آن

پوستر

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

1391

محمود خسروی ؛ محسن بستانی؛ پرویز خسروی

23

تاثیر شرایط آب و هوایی در گردشگری ساحلی(مطالعه موردی: بندر چابهار)

سخنرانی

اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار-همدان

1391

محمدرضا سالاری فنودی ، چکاوک خواجه امیری خالدی

24

بررسی اثرات اقتصادی و سیاسی توفانهای حاره ای در دریای عمان و تنگه هرمز(بررسی موردی توفان حاره ای گونو و فت)

سخنرانی

دومين همايش بين المللي اقيانوس شناسي خليج فارس و دهمين همايش علوم و فنون دريايي ايران

1392

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

25

بویه های هواشناسی(بویه اداره  هواشناسی سینوپتیک دریایی چابهار)

سخنرانی

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین-چابهار

1392

محمدرضا سالاری فنودی ، مارتا  عباسی محب، چکاوک خواجه امیری خالدی

26

اقلیم گردشگری استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بلوچستان)

سخنرانی

اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی و جغرافیا -همدان

1392

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

27

استحصال آب از مه : فن آوري نوين در عرصه منابــع آبي

سخنرانی

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب-گرگان

1392

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی ،مهدی سالاری فنودی

28

مقایسه پهنه های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های ماهواره ای و ایستگاه های زمینی

علمی پژوهشی

نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

1392

محمود خسروی، محسن بستانی، محمد علی عزیزاقلی، مصدق گودرزی فر

29

مطالعه امکان تاثیر لکه های خورشیدی بر بارش در ایستگاه های منتخب جنوب ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

1392

علیجانی، بهلول، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم

30

رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

علمی پژوهشی

نشریه آب و خاک(علوم و صنایع کشاورزی)

1392

علیجانی، بهلول، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم

31

پهنه بندي برخي از رخدادهاي حدي اقليمي در استان سيستان و بلوچستان طي دوره آماري 1371-1391

پوستر

کنفرانس مدیریت بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی

1392

محسن بستاني، کلیم دوست محمد و حميد رضا بهجتي

32

نقش IT در پدافند غیرعامل و مدیریت بلایای طبیعی(مطالعه موردی:بلایای جوی در چابهار)

سخنرانی

اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی-بندرعباس

1393

سولماز میرشکاری، محمدرضا سالاری فنودی

33

پايش طوفانهاي گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دور در منطقه شرق و جنوب شرق ايران

پوستر

همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بياباني

1393

سميه آجوداني، عباس رنجبر، اله بخش ريگي چاهي و دوست محمد كليم

34

بررسی اثرات بکارگیری روش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی سازمان ها در ایران

پوستر

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران

1393

حسین وثوقی نسب ، فاطمه ناروئی

35

بررسي و اولويت بندي عوامل کلیدی موفقيت مدیریت بحران خشكسالي بر مبناي مديريت دانش در ايران

سخنرانی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی

1393

پرويز خسروي، حسينعلي خمري، اميرحسين حلبيان

36

بررسي و رتبه بندي جايگاه ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران بلاياي طبيعي در ايران

پوستر

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی – تهران

1393

پرويز خسروي، حبيب الله سالارزهي، سولماز ميرشكاري، محمدرضا سالاري فنودي، محسن بستاني

37

مدیریت سیلاب با استفاده از پهنه بندی بارشهای حدی استان سیستان و بلوچستان

پوستر

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی – تهران

1393

پرویز خسروی، محسن رضایی، محسن بستانی

38

Effect of Single-node Cutting Method on Rooting of Pomegranate(Punica granatum)

ISI

Elixir Horti.Sci.58

2013

Salim Heidari; Zabihollah Zamani and                                Mohsen Heidari

39

Evaluation of the Key Success Factors of Drought Management Based on Knowledge Management in Iran

ISI

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), Vol. 5, No. 1, p. 23-29

2014

Parviz Khosravi  , Amirhossein Halabian, Mohsen Heydari,                Hosseinali Khammary

40

Prioritization of the ICT Tools Status in Iran Natural Disaster Management

ISI

International Journal of Current Life Sciences

2014

Parviz Khosravi, Habibollah Salarzehi, Solmaz Mirshekari            ,               Mohammadreza Salari Fanoodi, Mohsen Bostani

41

بررسی احتمال تداوم روزهای بارش در ایران زمین

علمی پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 25، پیاپی 56، شماره 4، صص 16

1393

بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالرئوف شاهوزئی و عبدالمجید محمدی

42

Flood Management via Zoning Extreme Rainfalls In Sistan and Baluchistan, I.R. of IRAN

ISI

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 3 Spl Issue III

2014

Mohsen Rezaee, Samaneh Khaksefidi                                Mohsen Bostani  , Mohamad Ghasemi

43

Zoning some extreme climate events in Sistan &Baluchistan Province in the period1371-1391

ISI

Advances in Natural and Applied Sciences, 8(7) Special

2014

Mahmood Reza Molainia, Mohsen Rezaee,                                           Mohsen Bostani,                           Hamidreza  Hosseinabadi, Samaneh Khaksefidi

44

نقش اطلاعات و هشدار سریع در مديريت بحران‌هاي طبيعي و تخفيف مخاطرات

پوستر

اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی

1393

سولماز میرشکاری، محمدرضا سالاری فنودی

45

پدافندغیرعامل در بلایای جوی(مطالعه موردی بندر چابهار)

پوستر

اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی

1393

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

46

پدافندغیرعامل در بلایای طبیعی (مطالعه در مناطق ساحلی)

پوستر

اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی

1393

محمدرضا سالاری فنودی ، چکاوک خواجه امیری خالدی

47

ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص (TCI)(مطالعه موردی: بلوچستان)

سخنرانی

اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پاک

1394

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

48

آبیاری گیاهان با استفاده از آب استحصال شده از رطوبت هوا (مطالعه موردی: گیاهان غالب منطقه چابهار)

پذیرش چکیده

همایش ملی  بحران کم آبی و راه های برون رفت

1394

چکاوک خواجه امیری خالدی ، محمدرضا سالاری فنودی

49

سنجش آگاهی عمومی  از تاثیر مونسون تابستانی جنوب غرب هند در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی:چابهار)

پذیرش چکیده

همایش ملی  بحران کم آبی و راه های برون رفت

1394

محمدرضا سالاری فنودی ، چکاوک خواجه امیری خالدی

50

The Necessity of Expanding the Meteorology and Monitoring Network in Oman Coasts(As a Part of the Great Makran Coasts Development Plan)

در مرحله داوری

International Applied Science Conference HYDROMETEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SECURITY OF MARINE ECONOMY

2015

Mohammad Reza Amirmoradi,Mohammad reza Salari Fanoodi,Mehdi Salari Fanoodi                                                 ,Chakavak khajeh Amiri Khaledi

51

خشکسالی و تاثير آن بر کيفيت منابع آب سطحی در استان سيستان و بلوچستان

علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی، جلد 29، شماره 1، صص 35-21

1394

پیمان محمودی، تقی طاوسی و عبدالرئوف شاهوزئی

52

اقلیم شناسی میزان آسیب پذیری ایران به بیابان زائی

علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان ایران

در مرحله داوري

علیجانی، بهلول، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم

53

نگاشت ویژگی های یخبندان در استان کردستان با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغییره

علمی پژوهشی

مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس تهران

در نوبت چاپ

محمودی، پیمان، بهلول علیجانی و دوست محمد کلیم

54

اقلیم شناسی روزهای ذوب – انجماد ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جغرافیائی دانشگاه اصفهان

در مرحله داوري

علیجانی، بهلول، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم

55

شناسائی و روندیابی تیپ های همدید همراه با پدیده گرد و خاک در جنوب شرق ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیدانان

در مرحله داوري

علیجانی، بهلول، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم

56

تحلیل سینوپتیکی و آماری تاثیر بارشهای مونسون جنوب غربی هند بر کشاورزی منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان

علمی پژوهشی

مجله فضای جغرافیا

در مرحله داوری

محمدرضا سالاری فنودی، مهدی سالاری فنودی

57

تحلیل آماری زمینه های آب و هوایی بیابانزایی در ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی- دانشکاه آزاد اهر

1394

بهلول علیجانی، پیمان محمودی، دوست محمد کلیم

پیوندهای مفید
 
           

تمامی حقوق این وب سایت برای اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان محفوظ است

طراحی سایت توسط فراکارانت